Mindfulness

Vad är Mindfulness?


Mindfulness är en mänsklig egenskap och ett förhållningssätt som gör att du kan ta vara på ögonblicket och utveckla dina fulla resurser. Med relativt enkla övningar får du hjälp att klara av pressen i både privatlivet som i arbetslivet. Mindfulness hjälper dig att bli mer uppmärksam och medveten om och lär dig att minska stress och att fokusera på det som är väsentligt i vardagen. Med hjälp av mindfulnessträning kan du komma bort från mycket oro och lönlöst grubblande om det som har hänt och om det som kanske kommer att hända framöver. Du lär dig att vara uppmärksam på vad som händer i nuet och att fokusera på det. Utöver detta ökar du din förmåga att uppleva, förstå och njuta av livet. Du kommer må bättre, sova bättre och fungera bättre.


För mer än 30 år sedan skapade Jon Kabat-Zinn, PhD, vid University of Massachussetts – Medical Center, Worcester ett mindfulnessbaserat träningsprogram (MBSR) för kroniskt sjuka patienter. Programmet är i grunden inspirerat av buddhistisk meditation och livsfilosofi. Efter anpassningar till vårt moderna samhälle har mindfulnessträning under många år kommit till stor nytta inom hälso- och sjukvården. Mindfulness används idag också inom idrotten, i ledarskap, personalutveckling och skolan.


Tio fördelar med Mindfulness


Att vara mindful är att vara medvetet närvarande, att leva uppmärksamt i nuet. Därmed följer att du snabbt upptäcker din kropps signaler på för hög stress och dina stresstankar så att du kan bryta den onda spiralen. Du blir bättre på att se klart på varje situation, att göra mer realistiska bedömningar och att hitta positiva utvägar. Mindfulness är också ett verktyg som hjälper dig att återhämta dig effektivt. Dina värderingar, övertygelser och mål är grunderna för att välja och söka mening i livet.


Mindfulness hjälper dig att:

  • Minska din stress och oro
  • Sova bättre
  • Fokusera på det väsentliga
  • Bli mer uppmärksam om vad som sker i dig och kring dig
  • Bli mer kärleksfull och medkännande
  • Leva i balans och mer i nuet
  • Öka ditt tålamod
  • Öka din förmåga att möta svårigheter
  • Bättre kunna hantera smärta
  • Öka din livskvalitet

Vi erbjuder hjälp med:


KBT

MINDFULNESS

EMDR

MI


Telefonnummer: Teresia 0763 - 97 91 62

                        Lillebror 0725 - 18 35 33


e-post: teresia.varga.fridh@assistanceteamet.se

 

e-post: lillebror.fridh@assistanceteamet.se

AssistanceTeamet i Nyhamnsläge KB

 

Postadress: Järnvägsgatan 6, 263 38 Höganäs,

                 Föreningsgatan 25 A, 254 38 Helsingborg eller

                 Industrigatan 68 261 35  Landskrona

 

Org. Nr.: 969664-6901, Bankgiro 635-6786

© Copyright. All Rights Reserved.